Slim Duits

Exploitatievergunning horeca – Gemeente Alphen aan den Rijn // Exploitatievergunning passagiersvaart

Er zijn twee soorten exploitatievergunningen: voor alcoholvrije horecabedrijven en voor horecabedrijven waar alcoholhoudende dranken wordt geschonken. U heeft een exploitatievergunning nodig: de gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen en kan deze beslistermijn nog een keer verlengen. Hoewel de Havenmeester sinds 2022 bezig is met het opstellen van exploitatiebeleid voor Havenwater, is dit proces tijdelijk stilgelegd in afwachting op de herziening van het vergunningenstelsel voor het Binnenwater. Daarnaast waren medewerkers van Havenbedrijf Amsterdam en van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier. Voor overige horecabedrijven heeft u geen vergunning nodig. Deze termijn kan voor ten hoogste acht weken worden verdaagd. Dit betekent dat je jouw vergunning behoudt, ook als je bijvoorbeeld maar eens per drie jaar in Amsterdam aanmeert. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. De geldigheidsduur van uw aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten is gekoppeld aan de duur van uw exploitatievergunning horecabedrijf.

Horecabedrijf met of zonder alcohol

 • U bent hier
 • Oude enghweg 23
 • Feestdagen gesloten
 • Meldingen
 • Melden of aanvragen
 • Of bent u op zoek naar
 • Sociaal meldpunt
 • Bijvoorbeeld
 • Aanmelden nieuwsbrieven
 • Vanuit het buitenland
 • Veel gezocht

Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Meld het aan ons. Met dit onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente.

Exploitatievergunning horeca aanvragen – Ondernemersplein

Op de website van het kenniscentrum Infomil leest u wat er van u gevraagd wordt. Model 4 formulier voor bestuurder-aandeelhouder-vennoot in de rechtspersoon n.a.v. Dan wordt er altijd een BIBOB-onderzoek uitgevoerd. Alsu er ook een terras bij wil, dan heeft u daar over het algemeenook een vergunningvoor nodig. Als u in de horeca een nieuwe leidinggevende in dienst neemt of er gaat een leidinggevende weg, meld dit bij de gemeente. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Den Haag – Exploitatievergunning horeca aanvragen

U kunt een exploitatievergunning krijgen voor een dagzaak, een avondzaak of een nachtzaak. Achterhaal of uw pand wel de goede horecabestemming heeft. Als u een terras aanvraagt: dat betekent dat zij hun mening kunnen geven over uw plannen. Bezwaar maken kan ook nog tot 6 weken nadat u een vergunning hebt gekregen. Achtergrondinformatie over de Wet Bibob vindt u op wonen en leefomgeving integer ondernemen.

Drank- en horecavergunning aanvragen

Ervaart u een probleem met onze website? Een wijziging in de leidinggevenden geef je door met de formulieren Leidinggevende aanmelden en Leidinggevende afmelden. Als u dit niet doet blijft de vergunning bestaan en lopen de aan deze vergunning verbonden verplichtingen en kosten door. Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid. Controleer het formulier dat u van het stadsdeel hebt gekregen. Mogelijk krijgt u al eerder uitsluitsel. Let op: Wanneer u een terras wilt exploiteren heeft u wel een terrasvergunning nodig. Wilt u een kansspelautomaat of behendigheidsautomaat in bezit hebben? Wilt u een openbare inrichting starten of overnemen? U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatie/drank- en horecavergunning door de gemeente kost: of wilt u iets wilt melden? Dit heeft gevolgen voor de vlotheid en veiligheid op het Afgesloten- IJ en de doorvaart van het scheepvaartverkeer. Hierdoor is het belangrijk om de beide vergunningenstelsels optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Het college heeft in de loop van 2021besloten om voor 2021 de legestarieven van de diverse vergunningen genoemd in hoofdstuk 3 van de Legesverordening, alsnog te verlagen. U leest onder ‘Exploitatievergunning nodig’wanneer u wel of geenvergunning nodig heeft. Voor het verkrijgen van een exploitatievergunning Havenwater wordt de eis van 12 personen losgelaten. Dit heeft unodig voor de aanvraag. Nadat duidelijk werd hoe het definitieve beleid voor Binnenwater eruit komt te zien, is het proces door de Havenmeester weer opgepakt.

Gefinancierd door

In dit geval moet je drie exploitatievergunningen aanvragen op de naam van jouw rederij en vaartuig. Gebruik per categorie (mens, machine en organisatie) steeds 1 bijgewerkte en volledige verklaring. Op die manier worden de vaarbewegingen op het water goed beheersbaar en waarborgen we het veilige en snelle vervoer van passagiers. U kunt deze melding van verandering melden via de Activiteitenbesluit Internet Module. Bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning doet u een BIBOB-toets.

Den Haag – Drank- en horecavergunning aanvragen

Ook interessant – Nieuwsbrief Amsterdam

Stadsdelen vragen ook informatie aan verschillende instanties, zoals de politie en de Justitiële Informatiedienst. Dit is gerekend vanaf het moment dat de aanvraag door ons is ontvangen. U kunt uw aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning digitaal indienen met uw eHerkenning. De verordening laat het voor een aantal specifiek omschreven onderwerpen aan het college van burgemeester en wethouders over om nadere invulling te geven aan die kaders of om aanvullende regels te stellen. Bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. U dient met DigiD of eHerkenning in te loggen. Lees hier meer over op onze pagina: aanvraag terrasvergunning. Ook in geval van weigering van een aanvraag of bij intrekking van de aanvraag zijn er legeskosten verschuldigd. Nee, die eis wordt niet gesteld aan een exploitatievergunning Havenwater. Doorvaren door de stad, zonder aan te meren in Amsterdam, is geen ‘op Amsterdam gerichte activiteit’. De vergunningplicht is niet van toepassing wanneer het gaat om: bekijk de tarieven voor 2021 en 2022 in de tabel hieronder. Zonder handtekening wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. U leest daarover meer informatie op onze pagina Horeca en 1,5 meter economie onder het kopje aanvraag tijdelijke terrasvergunning (verruiming). In dat geval verzoekt u de Kansspelautoriteit om uw vergunning in te trekken.

Ondernemersforum – Exploitatievergunning horecabedrijf – aanvragen, verlengen of wijziging doorgeven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Arnhem, EL Arnhem. Let op: vraagt u uw nieuwe vergunning later aan dan 3 maanden voordat uw oude verloopt? Deze hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. Voorbeelden hiervan zijn de volgende bedrijven: voor zowel het aanvragen als het wijzigen gebruikt u het formulier Aanvragen of wijzigen exploitatievergunning. Uw exploitatienummer en bedrijfsnaam vermeldt u op uw firmasticker. U kunt hierop binnen 2 weken reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit. Zitten er onduidelijkheden in de financiële onderbouwing van uw plannen, dan kan het afronden van de BIBOB-toets maanden duren. Wilt u een openbare inrichting, bijvoorbeeld een hotel, een bed en breakfast,café of restaurant, pension, cafetaria, snackbar buurthuis of clubhuis starten of overnemen? Teken op deze kaart in hoe u het terras wilt opstellen. Vraag het dan aan met het online aanmeldingsformulier Verlenging horecavergunning. Wilt u het aanvragen van een exploitatievergunning overlaten aan een andere partij, zoals een consultant? Ook moet u voor de aanvraag zelf een risicobeoordeling uitvoeren. Op basis van de Verordening op het Binnenwater 2010 is het verboden om met een bedrijfsvaartuig tegen betaling of andere vergoeding goederen of passagiers te vervoeren zonder een vergunning van het college. Deze sticker plaatst u zichtbaar voor de speler op uw automaat. Horecabedrijven zijn in ieder geval cafés, restaurants, hotels, pensions, discotheken, buurt- of clubhuizen en zalenverhuur. U kunt uw oude vergunningnummer niet nogmaals gebruiken. Het wijzigen van deze vergunning kost € 279,00. Het wijzigingen van de leidinggevenden kunt u online bij ons melden.

Gemeente Amsterdam: Volg de gemeente

 1. Aanmelden nieuwsbrief
 2. Vrijdag
 3. Openingstijden
 4. Eventueel
 5. 2. per post aanvragen
 6. Parkeren voor bezoekers
 7. Zoekresultaten
 8. Meer websites
 9. Hoofdmenu
 10. Bijzonderheden
 11. Voetmenu
 12. Snel naar
 13. Of zoekt u
 14. Uitzonderingen
 15. Algemeen
 16. Afspraak maken
 17. Stadskantoor
 18. U bent hier
 19. Termijn
 20. Ondernemen
 21. Volg ons
 22. Kruimelpad
 23. Stap voor stap
 24. Gegevens
Uit in Amsterdam

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle. Het is dus belangrijk dat u op tijd uw vergunning aanvraagt. Voor eenterrasvergunning:

Horecabedrijven die alcohol schenken: drie varianten

Binnen8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons. Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen wij voorkomen dat we criminaliteit faciliteren. Touch gebruikers, gebruik touch of swipe. Dat betekent dat u nieuwe firmastickers nodig heeft. De exploitatievergunning wordt afgegeven voor onbepaalde tijd. Voor behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten of een (autorace)videospel hebt u geen aanwezigheidsvergunning nodig. U hoeft dan dus niets te doen. Voor bijvoorbeeld een restaurant, café, lunchroom, snackbar, coffeeshop of seksinrichting heeft u een exploitatievergunning nodig. Contactgegevens en openingstijden. Het onderzoek mondt uit in een BIBOB-advies, waarin de kans op malafide praktijken wordt weergegeven als: geen gevaar, enig gevaar of ernstige mate van gevaar. Formulier invullen met eIDAS (English). Met de gedeeltelijke openstelling van horecabedrijven vanaf 1 juni 2022 wordt in goed overleg de mogelijkheid geboden terrassen bij vergunde horecabedrijven te verruimen en terrassen te realiseren. Via onze accounts op sociale media. Geef ook aan de gemeente uw nieuwe vergunningnummer door. Het formulier Horeca1 geeft aan welke documenten u samen met het formulier mee moet sturen. Tegen de inschakeling van het landelijk bureau BIBOB kunt u geen bezwaar maken. Legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. U betaalt voor een exploitatievergunning € 368,20. Die ruimte moet wel afgescheiden zijn voor het publiek, zodat deze ruimte als een aparte ruimte gezien kan worden.

Alcoholwetvergunning en exploitatievergunning – Gemeente Tilburg – Exploitatievergunning

Zolang je de sloep niet bedrijfsmatig inzet voor het vervoer van personen, hoef je geen exploitatievergunning Havenwater te hebben. Tijdens de afpraak hoort u welke stukken u in uw geval in moet dienen. U betaalt altijd voor de aanvraag. Maak via het algemene telefoonnummer van de gemeente Arnhem 0800-1809 een afspraak voor het persoonlijk indienen van een aanvraag voor een exploitatie- en/of drank- en horecawetvergunning ( Horecaspreekuur).

Exploitatievergunning aanvragen, wijzigen of beëindigen: Wat u moet weten

Je moet deze wijziging wel zo snel mogelijk aan ons doorgeven, inclusief de daarbij behorende bewijsstukken. Een aanvraag kost altijd geld. Een exploitatievergunning (vergunning omuw horecabedrijf terunnen) is voor onbepaalde tijd geldig.

Exploitatievergunning horecabedrijf – Meer informatie

Vraag de vergunningen op tijd aan bij de gemeente. Je mag zoveel aanvragen indienen als je wenst. Ben je vergunningplichtig? In stadsdeel Centrum gelden andere openingstijden voor alcoholvrije bedrijven dan in de andere stadsdelen: terras) over uw inrichting; Kopieën geldig identiteitsbewijzen (ondernemers, bestuurders en leidinggevenden); Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden). Zolang u wacht op de vergunning, kunt u nog niet starten. Wanneer u alcoholhoudende dranken schenkt, heeft u zowel een Drank- en Horecawetvergunning als een exploitatievergunning nodig. Op uw aanvraag kan een Bibob-onderzoek (externe link) uitgevoerd worden. Aan de aanvraag voor een horecavergunning is een BIBOB toets gekoppeld; dit is een toets in het kader van integer ondernemen. De gemeente kan een vergunning weigeren op grond van bepalingen in de APV. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan screenen we altijd bij politie en justitie.

Ook regelen – aanvullende vergunning voor alcohol schenken

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. De afspraak duurt circa één uur en kan plaatsvinden op een dinsdag of donderdagtussen 9.00 en 12.00 uur. Neem dan contact op met de afdeling vergunning en handhaving. Vanuit de Wet op de kansspelen kunnen wij huidige vergunningen niet verlengen. Ukunt ook betalen via een overschrijving. Daarvoor doen we soms onderzoek naar de achtergronden van de ondernemer. Het openingstijdenkaartje moet u goed zichtbaar ophangen bij de toegangsdeur van uw horecazaak. Overtredingen worden bij elkaar opgeteld. Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen, ook als u geen alcohol schenkt. Net zoals het doorgeven van het beëindigen van uw horecabedrijf.

Geef een antwoord

Jezelf op je gemak voelen

oktober 31, 2021